Kerem Özdemir

Icra Bölümü - Adliye Sorumlusu

Kerem Özdemir, İstanbul’da bulunan Yalım Hukuk’ta İcra Departmanında Adliye Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu görevde, mahkeme kararları ve diğer yasal kararlar dahil olmak üzere yasal emirleri yönetmekten ve yürütmekten sorumludur. Kerem, tüm yasal konuların zamanında ve profesyonel bir şekilde ele alınmasını sağlamak için hukukçular ve diğer mahkeme görevlileriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Türk hukuk sistemi hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve kendini kanunları korumaya ve topluma bütünlük ve bağlılıkla hizmet etmeye adamıştır.


Yalım Hukuk: Bireyler ve Şirketler İçin Bilirkişi İcra ve Tahsilat Hizmetleri

Yalım Hukuk, çek, senet, cari hesap ve her türlü alacakların takibi dahil olmak üzere kişi ve şirketler için uzman icra ve tahsilat hizmetleri sunmaktadır. Yalım Hukuk, İstanbul ve diğer illerde büro, adliye sahaları ve müsadere personeli ile hakların icrası ve alacakların tahsili için geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. İster şahıslar ister şirketler adına olsun, Yalım Hukuk her türlü alacağı etkin bir şekilde icra ve tahsil edebilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir.