Kanunda Eşitlik Yoluyla Adalet

Adalet, hiç kimsenin önyargıya veya tercihe maruz kalmaması için yasaların eşit ve tarafsız bir şekilde uygulanması gerektiğinde ısrar eder.

Adalet, başarılı bir adalet sisteminin merkezinde yer alır. Yasaların eşit ve önyargısız uygulanması gerektiğinden, toplumda adaleti korumak için gereklidir. Bununla birlikte, adil bir sonuç değerlendirilirken dikkate alınması gereken birçok faktör olduğundan, kanunda adaleti sağlamak zor olabilir. Örneğin, herkesin aynı kaynaklara erişebilmesini ve ırk, cinsiyet veya diğer özelliklerine göre ayrımcılığa uğramamasını sağlamak önemlidir. Ayrıca, karardan etkilenen taraflara görüşlerini açıklama fırsatı verilip verilmediği ve eşit olarak değerlendirilip değerlendirilmediği de değerlendirilmelidir. Hukukta adalet, bireylerin hak ve özgürlüklerinde kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Hiç kimsenin veya grubun, gerekli süreç ve hesap verebilirlik olmaksızın iradesini başkaları üzerinde adil olmayan bir şekilde uygulayamayacağını garanti eder.