İsmail Narmanlı

İcra Bölümü - İdari İşler Sorumlusu

İsmail Narmanlı, İstanbul merkezli bir hukuk firması olan Yalım Hukuk’ta İcra Departmanında İdari İşler Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bir memur olarak İsmail, İcra Dairesinde randevuların programlanması, kayıtların tutulması ve avukatlara ve diğer personele idari destek sağlanması gibi idari görevlerin yönetilmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. İsmail’in ofis yönetimi konusundaki uzmanlığı ve detaylara verdiği önem, departmanın sorunsuz ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Güçlü organizasyon becerisi ile İsmail, firma müvekkilleri için hukuki süreçlerin zamanında ve doğru bir şekilde yürütülmesinde kilit rol oynamaktadır.


Yalım Hukuk İcra ve Tahsilat Hizmetleri Kapsamı

Yalım Hukuk, bireyler ve şirketler için kapsamlı icra ve tahsilat hizmetleri sunmaktadır. Buna çekler, senetler, cari hesaplar ve her türlü alacak dahildir. İstanbul ve diğer illerde büro ve adliye personeli ile müsadere personeli bulunmaktadır. Ayrıca Yalım Hukuk, Türk şirket ve vatandaşlarının yurt dışındaki hak ve alacakları ile yabancı ülke vatandaşlarının ve şirketlerin Türkiye’deki hak ve alacaklarının takibini yapmaktadır.