Türkiye’de Özel Hukuk

Türkiye’de özel hukuk, bireyler, kuruluşlar ve işletmeler arasındaki ilişkileri ele alan hukuk alanıdır. Sözleşme yapma ve uygulama, mülk sahipliği, vasiyet ve miras anlaşmazlıkları, haksız fiil iddiaları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli faaliyetleri kapsar. Türkiye’de özel hukukun başlıca kaynakları, en yaygın olarak
Devam