Kategori Arşivleri: Makaleler

Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda izlenmesi gereken yollar

Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Aslında diyebilirizki günümüzde  yabancı ortaklı/sermayeli şirket kuruluşları kolaylaştırılmıştır, Gerçek kişiler tek başına sermaye şirketi kurabilecekleri gibi Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yaparak şirket kurabilirler.Yabancı tüzel kişiler Türkiye’de tek başına bir şirket kurabilirler, şube açabilirler, temsilcilik açabilirler ve başka bir gerçek kişi ya […]

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık şartları

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 250 bin dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek. Bu tutar daha önceden 1 milyon dolardı. 500 bin dolar sabit sermaye yatırımı yapanlar ile 500 bin dolar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutan veya devlet tahvili alana da vatandaşlık […]

Velayet davası hakkında genel bilgi

Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklara denir. Yetişkin olmayan çocukların velayeti anne babaya aittir. Boşanma olmadığı müddetçe bu kural devam eder. Bir boşanma davası açıldığında velayetin kime verileceği kararı dava bitiminde belli olur. Bu süre zarfında çocuk eşlerden birinin yanında kalır. Çocuğun velayetinin kime verileceğinde belirleyiciliği olan bir çok kurala bakılır bunlardan bazıları * […]

İş kazasını bildirmeyenler hakkında cezalar

6331 sayılı kanun ile birlikte işverenlere, İş Sağlığı ve Güvenliği konuların da önemli sorumluluklar yükledi. İş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler kapsamında neler gerekiyor ise alınmalı, uygulanmalı ve uygulattırılması gerekmektedir. Ancak tüm bunları yaparken kanun koyucunun gözden kaçırdığı / kaçırtıldığı durumları hakkında yoğun bir şekilde şikayetler gelmeye başladı. iş kazalarını SGK’ya bildirmeyen ya da […]

YASAL UYARI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘en az sermaye tutarı’ başlıklı 332. maddesi ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50.000-TL’dir. Buradan hareketle, esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluk; Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline […]

Koşullu Salıverme

Koşullu salıverilme herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almış olan hükümlülerin, almış oldukları cezalarının iyi halli olarak infaz ettikleri takdirde, cezasının kalan kısmını dışarda toplum içinde belli şartlara uyarak geçirmesini sağlayan bir cezanın infazı kurumudur. Bu yazımızda Koşullu Salıverme ve en son durum hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Düzenlenen kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan […]

Miras davaları

Bir miras davasının açılabilmesinden bahsetmek için aranan ilk şart miras bırakan kişinin vefatıdır. Sonrasında bu kişinin gaipliğinede karar verilmiş olması gerekir.Miras bırakan kişinin vefatından sonra ilk olarak bakılacak şey  ise murisin bir vasiyetnamesi olup olmadığıdır. Bu vasiyetname de aile üyeleri olabileceği gibi aileden olmayan kişilerde bulunabilirler. Bu durumda iki tip mirasçı olduğunu söylemek mümkün olup bunlardan […]

Boşanma süreci hakkında bilinmesi gerekenler

Boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler Boşanma davası eşlerden birinin son altı ayda ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da yetkili aile mahkemesinde açılabilir. Yabancı uyruklular ile evlenen kişiler için, bulundukları ülkenin mahkemesinde bir dava açılması ve Türkiye’ de ise bir tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmiş ise Türk mahkemesinden de bunun tescili gerekmektedir. Boşanma ile […]

Adliyede dosyanız kaybolduysa yapacaklarınız

Kaybolan dosyaların yenilenmesi işlemleri Yangın, Yer sarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 4473 sayılı kanun hüümleri kıyasen uygulanmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Müdürlüğümüzün 107 nolu genelgesinde belirtildiği üzere; 1-Öncelikle kaybolduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairesinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde […]

Kanun Yararına Temyiz

Bilindiği üzere temyiz, kesin olmayan kararlara karşı başvurulan olağan bir kanun yoludur. Bundan başka kesin kararlara karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurabileceği istisnai ve kendine özgü bir temyiz yolu vardır ki, buna kanun yararına temyiz denir. Kanun yararına temyiz yoluna başvurma yetkisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına temyiz yoluna başvurabilmesi için, […]