Avukat Mehmet Yalım

Hukuku ilişkilerin düzenlenmesi ve hukuki uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine yargının kurucu üyesi olan avukatın toplumda adaletin en güçlü şekilde oluşturabilmesi için özgürlük, eşitlik, insan haklarına saygı, demokrasi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermemesi ve bilgili, özgür iradeli, yol gösterici, soğukkanlı, hoşgörülü, tüm zorluklara karşı dirayetli, vicdanlı, adaletli, cesur ve alçak gönüllü olması gerektiğini, ayrıca bu özelliklerin sadece hukuk uygulamasında değil tüm yaşamı boyunca korunması gerektiğine inanmaktadır.

Avukat Mehmet Yalım, hepimizin sahip olması gereken temel insan haklarına sıkı sıkıya inanarak kendisini adalet ve hukuk kariyerine adamıştır. Soğukkanlılığı ve cesaretiyle, her yerde bireylerin özgürlük ve eşitliğini tehdit eden her türlü güce karşı hoşgörü ve alçak gönüllülükle dimdik ayakta durmaktadır. Dünyamızı saygının her şeyden önemli olduğu bir yer haline getirme yolculuğunda her adımı ileriye doğru atıyor; bilgi ve özgür seçim yoluyla her zaman aydınlanmayı hedefliyor.


 

Çalışma Alanları:

İcra Hukuku

Aile Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku 

Ceza Hukuku

Borçlar Hukuku

Miras Hukuku

İmar Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Göç ve Vatandaşlık Hukuku

olmak üzere tüm özel hukuk konuların yanı sıra,

İdare Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

Tüketici Hukuku

Marka, Patent, Tasarım, Ünvan Tescil ve Davaları