HİZMET ALANLARI

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

İŞ HUKUKU

İşçi hakları, çalışma koşulları, ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkilerini inceler.

İCRA İFLAS 

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun alacaklının talebi üzerine yapılanlar.

MEDENİ HUKUK

Kişilerin birbiriyle ya da  kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkileri düzenler.

KAMU HUKUKU

Devlet ve vatandaşlar, devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenler.

TİCARET HUKUKU

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Ticari ilişkileri düzenler.

ÖZEL HUKUK

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, Devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk.

İDARE HUKUKU

Kamuya tanınan üstünlük, ayrıcalıklar, bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengesini sağlar.

Yalım & Yalım Hukuk ve Danışmanlık Ofisi İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, konuşabilen avukatları ile yerli ve yabancı onlarca bireysel ve kurumsal müvekkiline hizmet vermektedir.