Türk Ticaret Kanunu kapsamında yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kuruluşu serbesttir. Türkiye’nin herhangi bir ili veya ilçesinde şubesini kurabilir. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması gerekir, sermayesi paylara bölünmemişse şube açamaz. Şube kuruluşu için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, irtibat ofisi/bürosu kuruluşu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir. Yabancı uyruklu şirketler Türkiye’de şube açmak istedikleri takdirde ilk önce ikametgahı Türkiye’de bulunan veya ikametgah izni alınmış tam yetkili bir vekil (müdür) tayin ederek aşağıdaki belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Ana şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi de gereklidir.

Yabancı Şirket Şube Kuruluşu için Gerekli Belgeler

Şirket veya vekili tarafından yazılmış aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe

Şirketin ana sözleşmesi

Şirketin yetkili organının Türkiye’de şube açma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı müzeyyel beyanname ve izin yazısı

Müdürün şube ünvanı altında imza beyannamesi

Türkiye vekilinin vekaletnamesi

Şirketin kayıtlı olduğu ülkenin yetkili merciinden alınan tercüme edilmiş sicil belgesi

Şube müdürünün Nüfusdan alınmış Nüfus kayıt örneği, müdür yabancı ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport örneği

Müdürün Vekaletnamesinde Bulunması Gerekli Yetkiler

Şirket anasözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme

Şirketi temsil etme

Şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatıyla tüm mahkemelerde temsil etme

Türkiyeden geçici olarak ayrılması durumunda, sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme

Merkez şubeye bağlı olarak aşılacak tali şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi gerekmektedir

Yabancı Şirket Şube Kuruluşu için Avukatlarımıza Ulaşın