İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                     : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

VEKİLİ                                      : Avukat Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No, Sicil No

Adres

DAVALI                                     : Adı ve Soyadı,

Adres

DAVA KONUSU                          : Velayetin değiştirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                           : Müvekkil ile davalı, … sayılı kararı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Müvekkilim davalıdan boşandıktan sonra, …’ ya yerleşerek                                                             çalışmaya ve yaşamını düzgün bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Şu anda  özel bir şirkette çalışmaktadır.

Davalı-anne, maddi ve manevi yönden küçüğün bakımını üstlenemeyecek konumdadır. Müvekkilim, davalının psikolojik sorunlar yaşadığı ve ciddi anlamda tedavi gördüğü yönünde duyumları almıştır. Çocuğun  maddi ve manevi açıdan sağlıklı gelişebilmesi için, velayetinin müvekkilim babaya verilmesi son derece önem arz etmektedir.

DELİLLER                                  :  Nüfus kaydı, Hastane kayıtları, tanık beyanı, boşanma dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER                    :  İlgili kanun hükümleri.

SONUÇ VE İSTEM                       :  Yukarıda sunulan nedenler karşısında, davamızın kabulü ile müşterek çocuğun velayetinin davalı-anneden alınarak, müvekkilim olan babaya verilmesine, yargılama harç                                                        ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim …/…/…

Davacı Vekili

Adı ve Soyadı

İmza

***

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                                     : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

 

Adres

 

VEKİLİ                                      : Avukat Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No, Sicil No

 

Adres

 

DAVALI                                     : Adı ve Soyadı,

 

Adres

 

DAVA KONUSU                          : Velayetin nez’i ve çocuğun velayetinin müvekkil davacıya  verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                          : Müvekkil ile davalı, … sayılı kararı ile boşanmışlardır. İş bu davada müşterek çocuğun velayeti dava süresince  ve  halen
davalı  tarafından bakılması nazara alınarak anneye verilmiştir.

 

Müvekkil davacının yeni öğrendiğine göre davalı boşandıktan sonra yeni bir evlilik yapmıştır. Bu nedenle müşterek çocuk üvey baba evine gitmek zorunda kalmıştır. Aldığımız duyumlara göre üvey babası çocuğa kötü davranmakta, ona şiddet uygulamaktadır. Bu durum da çocuğun psikolojik sorunlarla karşılaşmasına neden olacaktır.

 

Davalı ise müşterek çocuğun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır, yeni eşinin yakınlarının yardımları ile geçinmektedir. Yani davalı müşterek çocuğun bakım yükümünü yerine getirememektedir. Müvekkil, çocuğun okuluna durumunu sormak için gittiğinde  okul durumunun iyi olmadığı bilgisini almıştır.

 

Bu sebeple müşterek çocuğun velayetinin davacı tarafa verilmesi için dava açmış bulunmaktayız.

 

DELİLLER                                 : Boşanma dosyası, tanık, yemin vs her tür yasal delil.

 

HUKUKİ NEDENLER                   :  İlgili kanun hükümleri.

 

SONUÇ VE İSTEM                      :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya  tevdiine, yargılama giderlerinin ve ücreti                                                        vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

 

Adı ve Soyadı

 

İmza