Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

Vatandaşlık Kanunu 6. Md.’ye göre “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soybağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.”

Vatandaşlık Kanunu 7. Md.’ye göre “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşlığı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soybağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.”

Bu hallerden biri ile Türk vatandaşlığının nüfusa tescili, Valiliğe veya İçişleri Bakanlığı’na başvurulması halinde gerekli inceleme yapılması sonucunda sağlanır.

Türk Vatandaşlığı Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın