Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalanlar olabilecektir.

Hastane Ve Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Cenaze Ve Defin Giderleri

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenaze ve defin giderleri davalıdan talep edilebilecektir. Defin giderlerine cenazenin taşınması için gerekli masraflar, kefen masrafı, yemek giderleri vb. giderler girmektedir.

Vücut Bütünlüğünün Bozulması (Yaralamalı Trafik Kazaları) Sonucunda Maddi Zarar Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda bir kişinin yaralanması durumunda meydana gelen zararlar; tedavi giderleri ile çalışma gücünün sürekli ya da geçici kaybı sebebiyle uğranılan zararlardır. Bu zararlar içerisinde sayılabilecek olan tedavi giderleri(muayene, tahlil, tedavi, ulaşım vb. taşıma giderleri, ameliyat, hastane, ilaç, protez, tekerlekli sandalye, bakım, fizik tedavi vb.) tüm giderler tedavi giderleri içerisinde yer almaktadır.

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Avukatlarımıza Ulaşın