Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası Hakkında

Trafik kazalarından doğan zararlar nedeniyle sorumluluk hükümleri, kural olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda ve sorumluluk niteliği itibariyle kusursuz sorumluluk teşkil etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtilen maddi tazminatın biçimi ve kapsamı manevi tazminata ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Trafik kazalarından doğan maddi zararları inceleyecek olduğumuzda vücut bütünlüğünün bozulması, ölüm hali ve eşyaya gelen zararlara göre farklı tazminat kalemleri gündeme gelecektir.

Trafik Kazası Sonucunda ölüm halinde, vefat edenin yakınları tarafından talep edilebilecek maddi zarar kalemleri aşağıdaki şekildedir.

Cenaze ve defin giderleri,

Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,

Destekten yoksun kalma tazminatı,

Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalanlar olabilecektir.

Hastane Ve Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Cenaze Ve Defin Giderleri

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenaze ve defin giderleri davalıdan talep edilebilecektir. Defin giderlerine cenazenin taşınması için gerekli masraflar, kefen masrafı, yemek giderleri vb. giderler girmektedir.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası Avukatlarımıza Ulaşın