Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

"Enerji Hukuku" son yıllarda hukukçuların ve enerji alanında faaliyet gösteren diğer uzmanların da ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Sonuç olarak bir bakıma enerji sektörünün yeni yapısını kavramak, enerji piyasalarındaki aktörler arasındaki hukuksal ilişkileri tahlil etmek ve bu ilişkiler bağlamında ortaya çıkacak sorunları çözebilmek enerji hukuku alanında ciddi bir bilgi birikimini gerektirecektir.

Enerji alanındaki faaliyetler sektörün yapısı gereği gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere doğru yatırımlar şeklinde gerçekleşmektedir. Yatırım yapılacak ülkenin uygun yatırım iklimine sahip olması gereklidir. Hammadde kaynakları, ulaşım, altyapı ile ekonomik, politik ve hukuki yapısı elverişlilik kriterleri olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

Ülkemizde enerji üretiminde kullanılan kaynaklar rüzgar, su, jeotermal kaynaklar, güneş ve biomass olmak üzere yenilenebilir kaynaklar; kömür, doğalgaz ve fosil yakıtlardır. Enerji sektöründe özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş şirketlerin kendi aralarında imzaladıkları ve özel hukuk hükümlerine tabi ikili anlaşmalar piyasası oluşmuştur. Nükleer enerji ise Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde henüz kullanılmamaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Büyükeceli Kasabasının Akkuyu mevkiinde inşaa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşasının tamamlanması halinde ise Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Ancak, özel sektör, ilgili mevzuatta sağlanan teşviklerden yararlanmak suretiyle, nükleer santraller kurabilir ve işletebilir.

Enerji hukuku, var olan ancak teknoloji ışığında mümkün olabilen her türlü enerji sisteminin gelişimine katkı sağlamaktadır. Enerji hukukunun amacı ekosistemi gözeterek, iş güvenliğini sağlayarak, teknoloji üreterek ve hukukun üstünlüğü ve adalet anlayışını, tüm enerji faaliyetlerinin merkezine oturtarak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı daha fazla devreye alabilmekten ve atılan her adımda, verimliği sağlayabilmektir.

Bu minvalde bizim enerji hukuku dalındaki faaliyetlerimiz ise enerjinin her dalında faaliyet gösteren şirketlere, şahıslara hukuki danışmanlık hizmet vermek ve bu konudaki hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktır.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.