İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku hakİdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi bireysel temel hak ve özgürlükleri esas alan özel hukuk kuralları da olabilir.

 Genel anlamda idare (yönetim), belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti anlamına gelmektedir. Bu anlamda idare, hem yönetimi, hem de yönetimin faaliyetlerini ifade eder. İdare olgusu beşerî faaliyetin her alanında görülür. Açıkçası, nerede belli bir amacın gerçekleşmesi için yapılan bir faaliyet varsa, orada bir idare olgusu vardır.
Buna göre, idare olgusu, bir devlette görüldüğü gibi, özel hayatın her alanında, bir şirkette, bir vakıfta, bir dernekte, hatta bir apartmanda da görülebilir. İdare kavramı, hem kamu kesimi, hem de özel kesim için geçerlidir.İdare hukuku dalında görülen başlıca davalara bakarsak bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

– Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
– Tam Yargı Davaları
– Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
– Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
– Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
– İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
– Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi


Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin doğal bir sonucudur.Bu ve bunun gibi davalarda müvekkillerimize bu konudaki uzman avukatlarımızın vereceği destekle hizmetimizi tam anlamıyla sağlamaktayız.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.