Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuk sistemi içerisinde suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırım ya da cezayı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir.
Ceza hukuku toplumsal yaşamda meydana gelen ihlallerde en son uygulanacak olan hukuk dalıdır. Toplumsal yaşamda ortaya çıkan her türlü hukuka aykırılık hallerinde ceza yaptırımı uygulanmaz.
Örneğin kabahat teşkil eden eylemler hukuka aykırı olmasına rağmen bu tür hukuka aykırılık hallerinde ceza değil idari yaptırımlar(güvenlik tedbirleri vb.) uygulanmaktadır.

Ceza hukukunun temel kaynağı Anayasadır. Anayasa da ceza hukukuna ilişkin birçok hüküm vardır. Ancak en temel ve en önemli hüküm 38. Maddededir.

Suç ve cezalara ilişkin esaslar başlığı altında:
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, Masumiyet Karinesi, Kanuna aykırı delilerin kullanılamayacağı, Ceza sorumluluğunun şahsiliği, Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı, Ölüm Cezası ve müsadere cezasının verilemeyeceği, İdarenin kişi hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımlarda bulunamayacağı vb. düzenlenmiştir.

CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER

* Ceza sorumluluğunun şahsiliği
* Kanunilik ilkesi
* Öze ilişkin (maddi) kanunilik ilkesi
* Biçimsel (şekli) kanunilik ilkesi

 

Yalım & Yalım hukuk danışmanlığı olarak bünyemizde tüm ceza mahkemelerinin yargı alanına giren konularla ilgili şikayet,
soruşturma ve davalar ile uzlaşma hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.


 

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.