İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukukunda temel ilke işçinin korunması ilkesidir. Anayasada bu ilke başta yer alır. Yasal olarak iş hukukuna ilişkin düzenlemeler: nisbi emredici hükümlerdir. İşçi lehine değiştirilebilir.
Ama işçi aleyhine değiştirilemez. Asgari ücretin altında birşey geçerli değil, ama üzerinde geçerlidir. Kısa olarak işçi, işveren ve devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

 

* Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
*  Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
*   İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
*  Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

Gibi konu başlıkları dahil olmak üzere her türlü işçi işveren davalarında Yalım & Yalım hukuk danışmanlığı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

    


 

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.