İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra, iflas Hukuku

İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir.
Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir.
Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen
hukuk dalına ise icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denilmektedir.

Alacağını alamayan alacaklılar ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçme hakkına sahiptir.
* İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna uygun takip yolu izlenir.
* İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır.

Ödeme emrini alan borçlu, İİK m. 62/1'e göre yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak takibin yapıldığı icra dairesine itirazda bulunabilir. İtiraz, icra dairesinin yetkisine, takip konusu alacağa veya takip konusu alacak bir senede dayanıyorsa senedin altında bulunan imzaya ilişkin olabilir. Usulüne uygun biçimde yapılmış olan itiraz, İİK m. 66/1 hükmü gereğince icra takibini durdurur.

Herhangi bir itiraz bulunmaması halinde işlemler devam eder ve kanuni olarak borçlu olan taraf hiç bir itirazda bulunamaz.

Yalım & Yalım hukuk olarak temel prensibimiz, müvekkilin alacağına hızlı şekilde kavuşmasıdır.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.