Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Türk Medeni Kanununun 4721 sayılı maddesinde düzenlenmiş olan eşya hukukunun kapsamlı bir dalını oluşturan gayrimenkul hukuku, gayrimenkul veya diğer adıyla taşınmaz terimi etrafında oluşan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları içeren oldukça geniş bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir. Bunların arasında kamulaştırmaya ilişkin durumlar, kira sözleşmelerinde yaşanan sorunlar ve tapu işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlar da yer alıyor.

Avukatlarının dava vekilliği yaptığı dava türleri çerçevesinde istihkak davaları, kamulaştırma davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kira bedeli tespiti davaları ve tahliye davaları bulunmaktadır. 

Bunun dışında ; Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi gibi birçok konular bulunmaktadır.

Şehirleşme ve kentleşme olgularının beraberinde getirdiği pek çok sorunun çözümünü de bünyesinde barındıran kentsel dönüşüm, özellikle son dönemlerde artan kentsel dönüşüm sorunları ve kentsel dönüşüm davaları ile birlikte hukuki açıdan ele alınması gereken bir kavrama dönüşmüştür.

Bu ve bunun gibi konularda Yalım & Yalım hukuk   
* Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
* Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri

ve birçok konuda hukuki danışmanlık vermektedir.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.