Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Medeni kanununa göre Miras Hukuku kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra kişiye bağlı hak ve borçların kimlere ve ne şekilde geçeceğini düzenler.
Şahsa bağlı olan ve şahsın ölümü ile sona eren mamelek hakları intfa, sükna ve nafaka haklarıdır.
Bu çerçevede yasal ve atanmış mirasçılar ile birlikte ölüme bağlı tasarruflar neticesinde hak sahibi olan mirascılar arasında oluşabilecek çeşitli davalar mevcuttur.

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar olan;

* Veraset ilamı alınması

* Vasiyetname düzenlenmesi ve İptali

* Tenkis davası açılması

* Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

* Mirasçılık belgesinin iptali davası

* Mirasın reddi davası açılması

* Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması

* Muris muvazaası davaları açılması

bunlardan bazılarıdır.

Yasal miras paylaşımı mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır. Ancak bir ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır.

Yalım & Yalım hukuk olarak miras hukukuna yönelik olarak hizmet vermekteyiz.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.