Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuk danışmanlığı şirketinizin davalarda temsilini, şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini veya işveren ile işçi arasında doğabilecek muhtemel ihtilafların önlenmesini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri;
 

Hukuki içerikli yazışmalar yapmak,

Sözleşme hazırlamak veya hazır sözleşmeleri inceleyip değerlendirerek sizin için en uygun hale getirmek,

İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak,

İcra takipleri açmak ve tahsil edilemez olarak gördüğünüz alacakların tahsilini sağlamak.

Gerekli görülen davaları açmak veya dava açılmadan ihtilafı menfaatlerine uygun olarak çözümlemek,

Aleyhe açılmış davalara cevap vermek olarak veya etkin arabuluculuk yapmak olarak özetlenebilir.

Sonuç Hukuk Bürosu yukarıda sayılan hizmetleri vererek aynı zamanda,

İcra takipleri açmak ve tahsil edilemez olarak gördüğünüz alacakların tahsilini sağlamak.

Hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesini,

Karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunmasını amaçlanmaktadır.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.