Etiket Arşivleri: trafik sigortası

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa […]

Trafik Kazası Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun için, evlat edinenin ölümü anında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi mevcut ve devam ediyor olmalıdır. Anılan hüküm gereği evlatlık (ve evlatlığın altsoyu), evlat edinenin altsoyuna dahil olup birinci zümre mirasçısı olarak mirasta hak sahibi olacaktır. Bu bağlamda evlatlık (ve […]

Sigorta Tazminatı Hakkında

– Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları – Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları – Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri – Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları – Yangın sigortası davaları – Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları – Tıbbi malpraktis davaları – Ferdi Kazalara ilişkin davalar – Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar – Sözleşme […]