Etiket Arşivleri: kasko

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Sigorta Şirketleri Trafik kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen karşılamak zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlı olup, sigorta şirketi poliçede belirtilen rakamla sorumlu olacaktır. Sigorta Şirketlerinin sorumluluğu sadece maddi zararlar kapsamında […]

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa […]

Trafik Kazası Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun için, evlat edinenin ölümü anında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi mevcut ve devam ediyor olmalıdır. Anılan hüküm gereği evlatlık (ve evlatlığın altsoyu), evlat edinenin altsoyuna dahil olup birinci zümre mirasçısı olarak mirasta hak sahibi olacaktır. Bu bağlamda evlatlık (ve […]