Etiket Arşivleri: ağır ceza

Mirastan Feragat Nedir?

Mirastan Feragat Nedir Nasıl Yapılır? Mirastan feragat, sözleşme düzenlenmesi ile mümkündür. Sözleşmenin tarafları miras bırakan kişi ve bu kişinin muhtemel mirasçısıdır. Miras bırakanın ölümünden önce yapılması gereken ve resmi şekilde yapılma zorunluluğu olan feragat sözleşmesi iki türlü olabilir: İvazlı ve ivazsız. Mirastan feragat ile muhtemel mirasçı, miras bırakının ölümü ile doğacak olan terekedeki hak sahipliğinden, dolayısıyla […]

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlığın Mirasçılığı Hangi Hallerde Mümkündür? Türk Medeni Kanunu’nun 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun için, evlat edinenin ölümü anında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi mevcut ve devam ediyor olmalıdır. Anılan hüküm gereği evlatlık (ve evlatlığın altsoyu), evlat edinenin altsoyuna dahil olup birinci zümre mirasçısı olarak mirasta hak sahibi […]

Vasiyetname Hazırlanması

Bir kimse ölümünden sonra mallarının nasıl paylaşılacağını ya da malları ile ilgili diğer hususları ölümünden önce açıklamak isteyebilir. İşte ölen kişinin son arzularını içeren bu tasarrufa vasiyetname denmektedir. Fiil ehliyetine sahip ve 15 yaşını doldurmuş her birey vasiyetname düzenleyebilir, düzenlediği vasiyetnameyi daha sonra geri alabilir. Vasiyetname, hukukumuza göre 3 şekilde oluşturulabilir. Resmi Vasiyetname Resmi vasiyetname, […]

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa […]

Sigorta Tazminatı Hakkında

– Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları – Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları – Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri – Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları – Yangın sigortası davaları – Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları – Tıbbi malpraktis davaları – Ferdi Kazalara ilişkin davalar – Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar – Sözleşme […]

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu Hangi Hallerde Mümkündür? Borçlar Kanunu’nun 194. maddesine göre alıcıya karşı “satıcının” sorumluluğu bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 4/A maddelerin 3. fıkralarına göre ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı, satıcı, bayi, acente, bağlı kredi veren ve mallarda, imalatçı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketiciye karşı malın imalatından başlayarak tüketicinin […]

Ayıplı Otomobil Davası

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre ayıplı mal şu şekilde tanımlanmıştır; Ayıplı mal tanımı 6502 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer almaktadır. Buna göre; ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Anılan madde uyarınca […]