– Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları

– Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları

– Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

– Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları

– Yangın sigortası davaları

– Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları

– Tıbbi malpraktis davaları

– Ferdi Kazalara ilişkin davalar

– Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

– Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Sigorta Tazminati Avukatımıza Ulaşın