Boşanma davasından ‘ortak velayet’ kararı ..

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boşanmak için 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran çiftin 2 çocuğu için velayetin anne ve babaya ortak verilmesi karara bağlandı.
Tekidrağ Çorlu’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle başvuran çifti boşayan mahkeme çocukları için ise ortak velayet kararı verdi. Alınan bilgiye göre, 2010 yılında evlenen
ve 2 çocuk sahibi olan C.A.T. ile Y.H.T çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çorlu 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran çift, birbirinden
hiçbir talepte bulunmadığını da belirtti. Mahkemeden, ortak velayet olmasını istediklerini anlaşmalı boşanma taleplerinde ifade eden çift, çocuklarının eğitim masraflarını
birlikte karşılamayı kabul etti. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede, 2 çocuğun da velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T’ye ortak verilmesi karara bağlandı.

Her iki taraf da velayet hakkından vazgeçmedi 

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

”Somut olayda her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak istediklerini açıkça beyan ettikleri, çocukların
ne zaman ve ne kadar süreyle kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve
güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği, anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce
de uygun bulunduğu anlaşıldı.”

Bundan sonra çıkan kararlarda ‘ortak velayet’ olabilir

Evli çiftlerin boşanma sürecinde en büyük sorunlarından biri olan velayet meselesi 25 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun sayesinde ‘ortak velayet’ hakkına sahip olabilecekleri belirlenmişti.

Türkiye’nin 14 Mart 1985 tarihinde imzaladığı “11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Ek 7 No’lu Protokol”ün onaylanmasının 25 Mart 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 6684 sayılı kanunla uygun bulundu. Yürürlüğe giren bu uluslararası andlaşma ile boşanmalarda çocukların velayetinin ortak olması ülkemizde de uygulanabilir hale geldi . Buna göre evliliğin boşanmayla sonlanması halinde ortak velayet asıl olup; velayetin eşlerden birine verilmesi istisna olacaktır. Ek 7 No’lu Protokol”ün 5. maddesi hükmüne göre “Eşler evliliğin sona ermesi durumunda, çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar” hükmü bulunmaktadır.
Yurt dışında boşananlar için yeni düzenleme

Ortak Velayet nedir?

Ortak velayetle boşanan anne-baba çocuğun sağlık ve eğitim ile ilgili kararlarını ortak alacak giderlerine ortak katılacak ve eşit şartlarda çocukla görüşecektir. Ortak velayet gönüllük esasına dayalıdır. Evliliğin boşanmayla sonlanması halinde ortak velayet asıl olup velayetin eşlerden birine verilmesi istisna olandır. Aile mahkemesince ortak velayet konusunda idrak çağındaki çocuğun görüşü alınmalı gerekirse uzman görüşüne başvurulmalıdır. Çocuğun giderlerine taraflar kural olarak eşit şekilde katılırlar. Talep halinde her bir eşin yapacağı katkı miktarı mahkemece belirlenir. Tarafların ortak velayet talebi çocuğun güvenliği ve üstün yararına aykırı ise velayet eşlerden birine verilmeli, her ikisi de elverişli değilse vasi atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulmalıdır. Mahkemede görülmekte olan boşanma davası sırasında ‘ çocuğun güvenliğine ve üstün yararına’ aykırı olduğuna dair yeterli kanaat, olgu ve delil bulunmadığı anlaşıldığı takdirde velayetin ana ve babaya ortak verilmesi artık mümkün olacaktır. Uygulama ülkemizde yeni olup yavaş yavaş örnek Yargıtay kararları da çıkmaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi,Türkiye’de ortak velayetin mümkün olduğuna dair 20.02.2017 tarihli ilk kararını vermiştir.