Bir miras davasının açılabilmesinden bahsetmek için aranan ilk şart miras bırakan kişinin vefatıdır. Sonrasında bu kişinin gaipliğinede karar verilmiş olması gerekir.Miras bırakan kişinin vefatından sonra ilk olarak bakılacak şey  ise murisin bir vasiyetnamesi olup olmadığıdır. Bu vasiyetname de aile üyeleri olabileceği gibi aileden olmayan kişilerde bulunabilirler. Bu durumda iki tip mirasçı olduğunu söylemek mümkün olup bunlardan biri yasal mirasçılar, diğeri ise vasiyet üzerine hak talep edeebilecek olan kişilerdir.Bir vasiyet var ise miras dağıtımı da vasiyete uygun olarak eksiksiz şekilde yapılacaktır. Ancak vasiyetnamenin olmadığı durumlarda miras paylaşımı çok karmaşık boyutlarada ulaşabilmektedir.

Eğer vasiyetname yok ise bu durumda her bir mirasçının ne kadar miras alacağının hesaplanabilmesi gerekmektedir. bunun için öncelikle her bir mirasçı için ayrı ayrı terekenin tespiti davası açılmalıdır. Bu davalarda yapılacak araştırma ve tespit neticesinde söz konusu olan mal varlığı mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılma süreci başlar. Ayrıca bir kişinin mirasçı olduğunu ispatlaması için mahkeme tarafından mirasçılık belgesi verilmelidir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, mirasın paylaşılabilmesi için miras davası açılması şartı aranmaz. Mirasçılar bir araya gelerek de miras konusunda uzman bir avukat eşliğinde mirasın taksimini gerçekleştirebilirler.

Miras Davasını Kapsayan Konular

1- Miras bırakan kişi yani muris kişi sağlığında mirasına ilişkin mirasçılardan herhangi birine devir işlemi yapmış mıdır?

2- Murisin mirasçıları ile ya da başka kişiler ile mirastan mal kaçırma gibi bir işlemi olmuş mudur?

3- Murisin bıraktığı mirasın değeri toplamda ne kadardır?

4- Murisin mirasçılarının her birine ne kadar pay düşmektedir?

5- Murisin yasal mirasçıları kimlerdir?

6- Murisin mirasçıları arasında mirasın reddi durumu söz konusu mudur?

7- Murisin herhangi bir mirasçısını mirastan men etme durumu söz konusu mudur?

Bütün bu soruların cevapları araştırılarak gerekli delil ve belgelerle ispatlanarak bulunmalıdır.

Miras davasının sonuçlandırılabilmesi için miras paylaşımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise Miras Davası’na ek olarak Taksim ve İzale-i Şuyu Davaları’nın açılması gerekmektedir.