Koşullu salıverilme herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almış olan hükümlülerin, almış oldukları cezalarının iyi halli olarak infaz ettikleri takdirde, cezasının kalan kısmını dışarda toplum içinde belli şartlara uyarak geçirmesini sağlayan bir cezanın infazı kurumudur. Bu yazımızda Koşullu Salıverme ve en son durum hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Düzenlenen kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iyi halli hükümlüler, 30 yıl fiilen cezaevinde kaldıktan sonra koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler. Müebbet hapis cezası alan iyi halli hükümlüler, 24 yıl fiilen cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilirler.
Siyasi suçlar ve örgütlü suçlarlardan hapis cezası alan iyi halli hükümlüler, cezalarının 3/4’ünü iyi halli olarak cezaevinde geçirerek koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabilirler. Diğer tüm süreli hapis cezalarına mahkumiyet halinde, hükmedilen hapis cezasının 2/3’ünün iyi halli olarak cezaevinde geçiren hükümlü koşullu salıverme hükümleri uygulanarak tahliye edilir.

Koşullu Salıverme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süreler;

* Birden fazla müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 36 yıl.

* Birden fazla müebbet hapis cezasının mahkumiyet halinde 30 yıl.

* Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 36 yıl.

* Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30 yıl.

* Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıl.