Kaplıca tedavisi öngörülen genel sağlık sigortalı kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurum tarafından karşılanacağı açıklandı.

23 Mart 2017 günü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, doktoru tarafından kaplıca tedavisi öngörülen genel sağlık sigortalı kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurum tarafından karşılanacağı açıklandı. Ancak bu şekilde kaplıca masraflarının Kurum tarafından karşılanabilmesi için tesise Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmiş olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış işletme iznine sahip kaplıcaların listesi de aynı duyurunun ekinde kamuoyuna açıklanmış bulunuyor.

Kaplıca tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanıyor olması aslen Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenlenmiş bir husus ancak her bir gün için bir “banyo-kaplıca” bedelinin hastaya ödeneceği belirleniyor. Buna göre; hastaların kaplıca tedavileri için bir sağlık kurulu raporu düzenlenmiş ve uygun görülen tesise sevkinin yapılmış olması gerekiyor. Hastalar sevkin yapıldığı gün dâhil beş gün içerisinde ilgili tesise başvurarak tedavisine başlamalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise “Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca ödenmektedir.” ifadeleri yer alıyor.

242 tesislik Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş işletme iznine sahip kaplıcalar listesi ise “ http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/87df48aa-623a-45b5-9a76-a12c9e96abd2/ek_23032017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=87df48aa-623a-45b5-9a76-a12c9e96abd2 ” linki üzerinden kamuoyuna arz ediliyor.