Hizmet tesppit davası nedir? 

İşverenin, işçinin sigorta bildirimini yapmadığı ve sigortalarını yatırmadığını öğrenmesi sonucunda
geriye dönük 5 yıl için sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı hale getirmek için açtığı davaya hizmet tespit davası denir.
Sigorta bildirimlerine ilişkin düzenleme içeren 5510 s. Kanunu’ nun 8. maddesine göre kural olarak işçinin çalışmaya başladığı tarihten önce kuruma bildirmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Hizmet espit davasını kimler açabilir ?

Hizmet tespit davasını gerekli koşulları yerine getirmiş bir işçi açabileceği gibi, sigortalı olarak ölmüş bir işçinin mirasçıları da sigortasız olarak çalıştığı günleri sigortalı çalıştığı güne çevirmek ve hak kaybını önlemek için dava açabilirler.

Sigorta bildirimlerindeki kanuna aykırılık üç şekilde ortaya çıkabilir; 

  • Çalışmya ilişkin hiç bildiirm yapılmaması
  • ​Çalışma günlerinin eksik bildirilmesi
  • ​Çalışma günlerine ilişkin bildirim yapılmakla birlikte Düşük / eksik prim yatırılması

Hizmet tespit davasının açılma süresi nedir?

5510 s. kanunu’ nun 86. maddesi gereği 5 yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Beş yıllık süre hak düşürü niteliktedir.

Avukat Mehmet Yalım