Dilara Mehtap Genç

Halkla İlişkiler - Site Yönetimi Takip Uzmanı


Dilara Mehtap Genç, İstanbul, Türkiye’de bulunan Yalım Hukuk’ta Halkla İlişkiler Departmanında Site Yönetimi Takip Uzmanı olarak çalışmaktadır. Başlıca sorumlulukları, güvenlik standartlarını karşıladıklarından ve yasal gerekliliklere uyduklarından emin olmak için inşaat projelerini koordine etmek ve izlemektir. Ayrıca, projenin ilerleyişi hakkında güncellemeler sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunları ele almak için müşteriler, yükleniciler ve hükümet yetkilileri dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla birlikte çalışır. Dilara, ayrıntılar için keskin bir göze sahip ve yüksek kaliteli işler sunmaya güçlü bir bağlılığı olan yetenekli bir iletişimcidir.


 

Bir hukuk firmasının Halkla İlişkiler Departmanındaki bir Uzman, stratejik iletişim ve ilişki kurma yoluyla firmanın kamu imajını ve itibarını yönetmekten sorumludur. Firmanın yasal hizmetlerini destekleyen, müvekkillerle ilişkiler kuran ve firmanın markasını geliştiren iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak için avukatlar ve diğer personel ile yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Halkla İlişkiler Departmanı Uzmanının görev sorumlulukları arasında basın bültenleri hazırlamak ve dağıtmak, medya röportajlarını koordine etmek, firmanın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönetmek, etkinlik ve seminerler düzenlemek ve broşür ve haber bültenleri gibi pazarlama materyallerini geliştirmek yer alabilir. Ayrıca, firma için fırsatları belirlemek üzere pazar araştırması yapmaktan ve endüstri trendlerini analiz etmekten sorumlu olabilirler.

Halkla İlişkiler Departmanındaki uzmanlar, firmanın mesajının tutarlı ve firmanın hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, olumsuz tanıtım veya yasal sorunlar olması durumunda kriz iletişimi ve itibar yönetimini de ele alırlar. Halkla İlişkiler Departmanında Uzman rolü, mükemmel iletişim becerileri, stratejik düşünme ve baskı altında iyi çalışabilme becerisi gerektirir. Hukuk endüstrisini, hedef kitlesini ve medya ortamını tam olarak anlamaları gerekir. Başarılı bir Uzman, bir hukuk firmasının itibarını kazanmasına, güçlü bir marka oluşturmasına ve müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olabilir.