Cenk Narmanlı

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Cenk Narmanlı, İstanbul, Türkiye merkezli bir hukuk firması olan Yalım Hukuk’ta Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak Cenk, firmanın medya, müşteriler ve kamuoyu ile olan ilişkilerini yönetmekten sorumludur. Firmanın basın bültenleri oluşturma, medya röportajları düzenleme ve etkinlik düzenlemeyi içeren iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kilit bir rol oynar. Cenk’in mükemmel iletişim becerileri ve güçlü ilişkiler kurma yeteneği, Yalım Hukuk’un olumlu itibarına ve başarısının devam etmesine katkıda bulunmuştur.Bir hukuk firmasındaki Halkla İlişkiler Uzmanı, firmanın kamu imajını ve itibarını yönetmekten sorumludur. Görevleri, firmanın yasal hizmetlerini destekleyen, müşterilerle ilişkiler kuran ve firmanın markasını geliştiren iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamaktır. Firmanın mesajının tutarlı ve firmanın hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için avukatlar ve diğer personel ile yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Bir hukuk firmasında Halkla İlişkiler Uzmanının temel sorumlulukları arasında basın bültenleri hazırlamak ve dağıtmak, medya röportajlarını koordine etmek, firmanın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını yönetmek, etkinlik ve seminerler düzenlemek ve broşürler ve haber bültenleri gibi pazarlama materyalleri geliştirmek yer alır. Ayrıca, olumsuz tanıtım veya yasal sorunlar olması durumunda kriz iletişimi ve itibar yönetimini de ele alırlar.

Bir hukuk firmasında Halkla İlişkiler Uzmanının rolü, mükemmel iletişim becerileri, yasal uygulamalar bilgisi ve baskı altında iyi çalışabilme becerisi gerektirir. Hukuk endüstrisini, hedef kitlesini ve medya ortamını tam olarak anlamaları gerekir. Başarılı bir Halkla İlişkiler Uzmanı, bir hukuk firmasının itibarını kazanmasına, güçlü bir marka oluşturmasına ve müşterileri çekip elde tutmasına yardımcı olabilir.