Türkiye’de İdare Hukuku

Türkiye’de idare hukuku, devlet kurumlarının ülke içindeki faaliyetlerini tanımlayan ve yöneten bir hukuk dalıdır. Kamu sektörü genelinde kural ve düzenlemelerin oluşturulması, uygulanması ve uygulanmasına yönelik prosedürleri ana hatlarıyla belirtir. Bu yasa aynı zamanda bireylerin bu kuruluşlar tarafından alınan kararlara nasıl itiraz edebileceğini
Devam