Boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Boşanma davası eşlerden birinin son altı ayda ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da yetkili aile mahkemesinde açılabilir. Yabancı uyruklular ile evlenen kişiler için, bulundukları ülkenin mahkemesinde bir dava açılması ve Türkiye’ de ise bir tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmiş ise Türk mahkemesinden de bunun tescili gerekmektedir.

Boşanma ile ilgili açılacak davada maddi, manevi taaminatı, kusurun ne olduğu ve diğer tüm taleplerin belirtilmesinde fayda vardır. Mahkemede buna göre bilgileri toplayacaktır.

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası şeklinde ikiye ayrılır.Çekişmeli boşanma tarafların boşanmak konusunda ya da tazminat, nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi konulardan birinde ya da birden fazla hususta anlaşama sağlayamamaları halinde görülen boşanma davasıdır. Bu davanın sonuçlanması yaklaşık 2-3 yıl sürebilir.
Anlaşmalı boşanma davasında taraflar  çocuk varsa velayeti, nafaka, tazminat, mallar konusunda anlaşmışlardır. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır ve taraflar mahkemede hazır bulunmalıdır. Bu dava diğer davalara göre daha kısa bişr zamanda sonuçlanmaktadır.

Bunun dışında bulun an özel boşanma sebepleride mevcuttur. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak altı aydan fazla sürmüş terk, akıl hastalığı, cana kast, zina, suç işlemek, onur kırıcı davranış, fena muamele ve haysiyetsiz yaşamı sayabiliriz.

Deliller oluştuktan ve dosya hazırlandıktan sonra hakim boşanma davasını kabul veya reddeder. Kanuna göre kusurlu tarafın boşanma davası açmaya hakkı yoktur. Hakim bunun tespiti için o çift arasında geçenleri bilen tanıkları dinler, davayı açanın kusurlu olduğunu görürse davayı reddeder.