BANKALAR TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK KESİLEN KREDİ MASRAFLARININ İADESİ

Son zamanlarda basılı ve görsel medyada bu tarz haberlere sıkça yer verilmektedir. Tüketicilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle çoğu tüketicinin mağdur olduğu haberlerine de tanık olmaktayız.  Bu makalemizde, bankaların tüketicilerden haksız olarak aldığı dosya masrafı, kredi yenileme komisyonu, kredi kartı aidatı vb. gibi  tüketicilerin cebinden  haksız olarak çıkan bu alacak kalemlerini nasıl geri alabileceği konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

 

Konu hakkında öncelikli olarak genel değerlendirme yapılacak olup, soru ve cevap şeklinde açıklamalara yer verilecektir.

GENEL DEĞERLENDİRME:

1. Soru : TÜM KREDİ TÜRLERİ İÇİN MASRAF İADESİ ALABİLİR MİYİM?

Cevap : Hayır, Tüketiciyi ilgilendiren Konut kredisi, Bireysel İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi vb. adlar altında tüketiciyi ilgilendiren bireysel kredi masrafları için müracaat edebilirsiniz. Esnaf veya ticari nitelikteki kredi masrafları iadesi şu an için mümkün değildir.

 

2. Soru : BANKANIN TAHSİL ETMİŞ OLDUĞU MASRAFLARIN TAMAMINI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Cevap : Hayır, Tüm masrafların iadesi veya hiç birisi iadeye konu olmayabilir. Bu soruyu anlayabilmek için, borçlar hukukunda sözleşme, Sözleşme yapma serbestliği ilkesi, Tüketici Kanunu ilgili maddeleri ile yargıtay kararlarını birlikte değerlendirmek gerekir. bu konular çok uzun olduğu ve asıl konumuzdan uzaklaştıracağı için ayrıntılarına girmeden genel olarak cevaplandırmaya çalışacağım.

Sözleşme serbestliği ilkesi gereği taraflar diledikleri konuyu, diledikleri şekilde ve haksız şart oluşturmayacak veya fahiş yükümlülük getirmeyecek şekilde düzenleyebilirler. Banka kredi kullandırırken, tüketiciyle yaptıkları sözleşmede masraf alınacağına dair ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapmamış ve kredi sözleşmesinde belirtmemiş olmasına rağmen tüketiciden anapara ve normal faiz dışında masraf adı altında  tahsilat yapmışsa, bu tahsilatların iadesi gerekecektir. Yargıtay kararlarında da bu husus açıkça dile getirilmekte ve tüketici lehine verilen kararları onamaktadır. Ancak bankaların sözleşme düzenlerken masrafla ilgili ayrıntılı olarak tüketiciyi bilgilendirdiklerine, sözleşmede bu hususların ayrıntılı olarak düzenlendiğine dair kanıt getirirse, banka lehine kararlar da çıkabilmektedir.

 

3. Soru : BANKADAN KULLANMIŞ OLDUĞUM KREDİYİ YAPILANDIRDIM. YAPILANDIRMA MASRAFINI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Cevap : Evet alabilirsiniz. sözleşmelerin serbestliği ilkesi gereği taraflar, sözleşmede tüm hususları, masrafları ayrıntılı olarak düzenleyebilirler. Ancak kredi kullandırıldıktan sonra banka tarafından kredi yapılandırma işlemi yapılmışsa, bu işlemle ilgili, tüketiciyi bilgilendirme yapsa ve sözleşmede ayrıntılı olarak düzenlese dahi, her hangi bir masraf talep edemeyecek, masraf tahsil edilmişse, bu masrafların iadesine konu edilebilecektir.

 

4. Soru : GERİYE DÖNÜK KAÇ YILLIK KREDİ MASRAFINI TALEP EDEBİLİRİM.

Cevap : haksız tahsil edilen masrafların geri isteme süresi, Genel zamanaşımı olan 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. geçmişe dönük 10 yıllık kredi masraflarının iadesini talep edebilirsiniz.

 

5. Soru : HAKSIZ KESİLEN MASRAFLARIN İADESİ İÇİN NEREYE MÜRACAAT ETMEM GEREKİR.

Cevap : haksız kesilen masraflar toplamı bir banka için 1.272,19 TL’den (2014 yılı) düşük ise ikamet ettiğiniz ilçe kaymakamlığında bulunan Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti’ne başvurulması zorunludur. Bu tutara kadar olan şikayetler için verilen heyet kararları mahkeme ilamı hükmündedir. Dolayısıyla İcra Müdürlükleri aracılığıyla tahsili mümkündür. Hakem heyetlerine başvuru ücretsiz olup bilirkişi ücreti dahil tüm masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

6. Soru : 3.327,11 TL ‘YE KADAR OLAN HAKSIZ MASRAFLAR İÇİN HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİR MİYİN?

Cevap : Evet müracaat edebilirsiniz. Ancak hakem heyetinin vereceği bu karar delil niteliğindedir. Delil niteliğinde olduğu için icra takibine konu edemezsiniz. Banka ödemezse Mecburen Tüketici Mahkemesine Müracaat etmelisiniz.

 

7. Soru : BULUNDUĞUM YERDE TÜKETİCİ MAHKEMESİ YOK. NEREYE MÜRACAAT ETMELİYİM.

Cevap : Tüketici mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde. Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat edebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemeleri, Tüketici mahkemesi sıfatıyla davanıza bakacaktır.

 

8. Soru : TÜKETİCİ MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDERKEN, MAHKEME MASRAFI ÖDEYECEK MİYİM?

Cevap : Gider avansı ve bilirkişi ücretini yatırmanız gerekmektedir. Ancak bu yaptığınız masrafları daha sonra geri alabilirsiniz. (Ortalama mahkeme masrafı 300,00 TL civarıdır)

 

9. Soru : MASRAFLARIN İADESİ İÇİN AÇTIĞIM DAVAYI TAKİP ETMEK ZORUNDA MIYIM?

Cevap : Eğer hakem heyetine müracaat etmişseniz, hakem heyetleri dosya üzerinden karar verileceği için dosyayı takip etmenize gerek yoktur. karar size tebliğ edilecektir. Ancak Tüketici mahkemesine müracaat etmişseniz, normal bir dava süreci olacağı için davanızı takip etmek zorundasınız. Duruşmalara mazeretsiz olarak katılmadığınız da dava dosyanız düşebilir.

 

10. Soru : BENDEN NE KADAR MASRAF ALINDIĞINI BİLMİYORUM. NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Cevap : İlgili bankaya yazılı bir dilekçe ile müracaat edin. Banka hesap ekstresini vermek zorunda.

 

11. Soru : BANKADAN HESAP EKSTRESİNİ İSTEDİĞİMDE BENDEN PARA TALEP EDİYORLAR. BUNU ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

Cevap : Bankanın bu şekilde sizden masraf talep etmesi, haksız işlem niteliğindedir. makbuzun üzerine imza atarken dava hakkınızı saklı tuttuğunuzu belirtiniz. bu masrafı da hakem heyetinde veya tüketici mahkemesinde geri alabilirsiniz.

 

10. Soru : HAKSIZ ALINAN MASRAFLARIN İADESİNDE FAİZ NE ZAMAN BAŞLAR?

Cevap  : Haksız işlem nedeniyle masrafların iadesinde faiz başlangıç tarihi karşı tarafı  (Bankayı) temerrüde düşürdüğünüz tarihten itibaren faiz isteyebilirsiniz. Daha önceden temerrüde düşürmediyseniz, dava açılış tarihi bankanın temerrüde düştüğü tarih olarak kabul edilecektir. Kredi yapılandırma masrafı adı altında yapılan kesintilerin iadesinde kesintinin yapıldığı tarihten itibaren faiz işlemeye başlayacaktır.

 

12. Soru :TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARLARINI HEMEN İCRAYA KOYABİLİR MİYİM?

Cevap : Tüketici mahkemesi kararlarının bazıları kesin, bazıları ise temyize kabil’dir. kesin kararları hemen icraya koyabilirsiniz. Temyize kabil olanları ise kesinleşmesini beklemeniz yararınıza olabilir.

 

 

13. Soru : KREDİ KARTI AİDATLARININ İADESİNİ TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Cevap    : Yukarıda açıkladığımız şekilde, şartlar oluşmuşsa kredi kartı aidatlarını da talep edebilirsiniz.

 

14. Soru : MASRAFLARIN İADESİ İÇİN AVUKATA GİTMEM GEREKİR Mİ?

Cevap    : Dosya masraflarının iade şekli yukarıda açıkladığımız şekilde ve prosedürde olmaktadır. bu süreçte sıkıntı yaşamamak için bir avukata giderek profesyonel destek almanız yararınıza olacaktır.

 

 

Not: yukarıda açıkladığımız tüm hususlar genel değerlendirme kapsamında yazılmış olup, sizin durumunuza uymayabilir veya istisnalar mevcut olabilir. Bu nedenle oluşabilecek hiç bir zarardan sorumlu olmadığımızı bildiririz.