Türkiye’de Özel Hukuk

Türkiye’de özel hukuk, bireyler, kuruluşlar ve işletmeler arasındaki ilişkileri ele alan hukuk alanıdır. Sözleşme yapma ve uygulama, mülk sahipliği, vasiyet ve miras anlaşmazlıkları, haksız fiil iddiaları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli faaliyetleri kapsar. Türkiye’de özel hukukun başlıca kaynakları, en yaygın olarak
Devam

Türkiye’de İdare Hukuku

Türkiye’de idare hukuku, devlet kurumlarının ülke içindeki faaliyetlerini tanımlayan ve yöneten bir hukuk dalıdır. Kamu sektörü genelinde kural ve düzenlemelerin oluşturulması, uygulanması ve uygulanmasına yönelik prosedürleri ana hatlarıyla belirtir. Bu yasa aynı zamanda bireylerin bu kuruluşlar tarafından alınan kararlara nasıl itiraz edebileceğini
Devam